lean materiały

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż konieczne stały się modyfikacje w formach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w określonym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, zamysł ten ma swoje korzenie w Japonii, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności wykonywanych w toku procesu produkcyjnego, a równocześnie całkowicie niepotrzebnych. wsparcie lean Nadrzędnym zadaniem lean managment jest więc zmniejszenie marnotrawienia zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i używanych półproduktów. Zastosowanie metod lean management stwarza możliwość zdobycia takich efektów, jak poprawa produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki pracownicze w przedsiębiorstwie zazwyczaj poprawiają się. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co interesujące sposoby działania z obszaru lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to sprawność dokonania weryfikacji, które czynności są zbędne dla firmy.